Българският национален комитет на ИКОМ
е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989. Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания, регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.


Устав
Правилник


Hits: 364