Български национален комитет на ИКОМ
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, София 1113
office@icombulgaria.org, http://icombulgaria.org

Hits: 338