Изпълнително бюро


Председател: проф. д. изк. Мила Сантова
Зам. председател: Екатерина Джумалиева
Секретар: Марияна Маринова
Членове: проф. Светла Димитрова, Александър Ватов, Елка Пенкова, Петър Делчев

Hits: 291