България е във Втора група на ICOM и членският внос за индивидуалните членове е: редовни членове 50 евро (100 лева), студенти 20 евро (40 лева), пенсионери 20 евро (40 лева). Освен горепосочената сума, според категорията, както бе решено на последното Общо събрание на БНК (06.02.2020 г.), всеки следва да заплати още и по 30.00 лв., които остават за разходи на БНК на ИКОМ.

Съгласно решението на Общото събрание на БНК на ИКОМ и през 2020 година, пенсионерите, почетните членове и подпомагащите регулярната административна – организационна дейност ще заплащат само сумата от 30 лв. годишно. Плащането на членския внос и получаването на марка става при секретаря на на БНК, М. Маринова (0888 835 1642), като за настоящата 2020 г. срокът е минал.


Сметка на БНК на ИКОМ:
UniCredit Bulbank
BIC 202003749
IBAN BG04 UNCR 7000 1520 8015 97
Български национален комитет на ИКОМ


Марките на дългогодишните членове, които имат карта се получават при предоставено копие на вносната бележка или изпратен сканиран вариант на същия документ. Когато изпращате тези документи на office@icombulgaria.org, напишете ни и как планирате да получите марките: лично от секретаря, М. Маринова или по ваш близък.

Новоприетите членове също трябва да платят годишния членски внос в указания срок. Те ще получат марката си, заедно с картата, след представяне на целия набор от документи (молба, автобиография, оригинален формуляр за индивидуално членство към ИКОМ Централа, и препоръка от друг член) в оригинал на хартия, и с подписи.

Hits: 283