Георги Стойков Раковски

Военна академия „Георги Стойков Раковски” има удоволствието да Ви покани на научна конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие”, която ще се проведе на 12 – 13 април 2021 г. във ВА „Георги Стойков Раковски” в присъствен формат (при влошаване на епидемичната обстановка в България ще бъде дадена допълнителна информация относно провеждането на конференцията). 

Конференцията ще обхваща следните тематични кръгове

 1. Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение. 
 2. Георги Раковски – ученият и творецът. 
 3. Личността на Георги Раковски в международен план. 

  Официални езици на конференцията: български и английски. 
         

  Контакти

  Електронна поща: conf.rakovski@rndc.bg 

           Телефони: 02/ 92 26 665;  

          02/ 92 26 550 

           Пълна информация за сроковете и за изискваняита за участие в конференцията е поместена на сайта на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ (http://rnda.armf.bg/rakovski).

Hits: 19