КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСЕРВАЦИОННО – РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ЗА 2021 Г.

На основание чл. 3, ал. 3 от Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности Министерството на културата обявява, че началната дата за подаване на заявления е 16.02.2021 г. (вторник), крайната дата е 16.03.2021 г. (вторник), съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилата.

http://mc.government.bg/newsn.php?n=7600&i=1

Hits: 35