Симбиоза на традицията и цифровите технологии, Талин 6-10 септември 2021

От предизвикателство за музея, с технологията днес е станало това, че е неразделна част от музейното изживяване. Развиващите се технологии ни позволяват и принуждават да възприемем нови начини на работа, но ние го правим в рамките на традиционните методи за планиране като стратегии и пътни карти. Как можем най-добре да използваме и двете и да извлечем ползите от тяхната симбиоза?

Годишната конференция на ICOM CIDOC за 2021 г. (Международният комитет по документация на ICOM) търси общи черти между музейната документация и технологиите. Конференцията се организира от Националния съвет за наследство на Естония в сътрудничество с ICOM Естония. CIDOC 2021 ще се проведе от 6 до 10 септември 2021 г. в Талин, Естония в Естонския исторически музей. Конференцията ще се проведе в хибриден режим – възможно е да участвате както лично, така и онлайн. Авторите са поканени да представят резюмета по следните теми:

Планиране и прилагане на стратегии;

Бъдещето на документацията;

Страна на чудесата на цифровите технологии.

Краен срок за подаване на резюмета: 1 април 2021 г.,  Известие за приемане: 16 май 2021 г.,  Подаване на презентации, плакати и видеоклипове: 20 август 2021 г.

За всеки въпрос, моля, изпратете ни имейл на: CIDOC2021@muinsuskaitseamet.ee

Hits: 38