УС на БНК на ИКОМ уведомява своите членове, че неплатилите до момента членски внос към БНК, могат да внесат своите такси директно на банковата сметка на ИКОМ в Париж:

ICOM – CONCEIL INTERNATIONAL DES MUSE

FRANCE – PARIS

IBAN: FR7630003016780005000762443

BDNK SOCIETE GENERALE

6, RUE DE SEVRES 75006 PARIS – FRANCE

S0GFFRPP

MEMBERSHIP FEES BULGARIAN NATIONAL COMMITTEE OF ICOM

Марки ще се получават срещу представяне на бордеро и такса от 30 лв. за БНК на ИКОМ при секретаря г-жа Маринова.

Hits: 19