Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ” гр. София, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно Общо събрание на членовете, което ще се проведе на адрес: гр. София, Античен културно- комуникационен комплекс „Сердика“ под пл. Независимост (подкуполно пространство), зала 1, на 20.05.2021 г. (двадесети май две хиляди двадесет и първа година) от 16 часа

Hits: 22