Президентът на ИКОМ взе участие в срещата на министрите на културата от Г20, състояла се в Рим на 29 и 30 юли. Той изнесе докрад на тема “Да отговорим на климатичната криза чрез култура”. Във финалната декларация на срещата на G20 бе специално отбелязана ролята на ИКОМ и музеите.

Hits: 9