Международният симпозиум на ИКОМ Прага 2021 ще се проведе на 26 август в столицата на Чехия. За първи път този форум ще има хибридна форма, което ще позвли най-широко международно участие.

Повече подробности, предварителната програма и записване на: https://icomprague2021.gcon.me/page/home

Hits: 13