CIDOC 2021 се отлага за пролетта на 2022 г.

Със съжаление ви съобщаваме, че конференцията на CIDOC 2021 „Симбиоза на традицията и цифровите технологии“ се отлага за пролетта на 2022 г. поради новите правителствени ограничения и нарастващите случаи на COVID-19 в Естония.

Hits: 18