Онлайн конференция Музей и социална отговорност: Какво следва след това?

Марибор, Словения

23-24 септември 2021

Линк за регистрация:

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/register-to-the-online-conference-museums-social-responsibility-whats-next.html

Hits: 6