ПОКАНА за МЕЖДУНАРОДНА МУЗЕОЛОГИЧНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Първа научна конференция със задълбочени проучвания по музеология.

Тема „МУЗЕИТЕ ИНОВИРАТ БЪДЕЩЕТО“ на 28-29 октомври 2021 г.

В рамките на 40 -годишнината от откриването си Националният исторически музей планира да организира международна научна музеоложка конференция. Международната научна конференция ще представи съвременните проблеми и предизвикателствата, пред които са изправени музеите днес.

Националният исторически музей ви кани да кандидатствате за участие в Международната научна конференция по музеология “Музеите обновяват бъдещето”, конференция, която ще се проведе в Тирана, на 28 октомври 2021 г. Резюмето следва да съдържа 250-300 думи и трябва да бъде изпратено до 12 октомври 2021 г. на адрес: muzeuhistorikkombetar@yahoo.com

Участниците ще бъдат уведомени за подбора не по -късно от 20 октомври 2021 г. Националният исторически музей се ангажира само с организирането на конференцията „Музеите иновации на бъдещето“. Участниците ще трябва да използват собствени среддства както за транспорт, така и за настаняване. Ориентационни теми на конференцията:

• Музеология, наследство и културно развитие

• Изследователски методологии в музеологията

• Музеология и съвременни социални проблеми

• Културни политики и музеология

• Правителствена политика по отношение на музеите

• Форми за популяризиране на музеите

• Социалната функция на музеите

• Създаване на музейна мрежа в страната

• Управление на колекции и изложба

• Музейни колекции и популяризирането им

• Куратори в подобряването на музея

• Консервация и съхраняване на музейни колекции

• Възстановяване на колекции • Как да излагате музейни предмети

• Музеи и бъдещето на колекциите

• Разказване на истории чрез колекции

• Отражение на историята чрез изложби

• Организиране на колекции по изложби

• Аудио пътеводители в музеите

• Музеология и образование

• Образователни програми, прилагани от музеите

• Ролята на музея в образованието

• Сътрудничество между музея и училищата

• Непрекъснато образование през историята

• Музеи и общността • Нарастваща публика в музеите

• Социалното въздействие на глобалната пандемия върху музеите

• Музеи в дигиталната ера

• Нови дигитални перспективи за представяне на колекции в музей

• Адаптация на музей за хора с увреждания

• Достъп до хора с увреждания в музеите

• Инвалиди и музеи

• Методологии за адаптация на музей

Материалите от конференцията ще бъде публикуван през 2021 г.

Тази публикация ще служи и като ориентировъчно ръководство за решаване на проблемите, поставени от съвременните музеи.

Място на конференцията: Зала на ЮНЕСКО, Национален исторически музей, Тирана, Албания.

Hits: 5