Уважаеми колеги,

Благодарим на всички, които отговориха с обратен имейл или с телефонни обаждания на експресното ни проучване относно перспективата за провеждане на Общо събрание на ИКОМ-България през декември. 

Над 60% от отговорилите смятат, че не е подходящо да провеждаме отчетно-изборното събрание на БНК на ИКОМ през м. декември.

Съгласно Устава отлагаме събранието за дата през 2022 г., за което ще ви уведомим своевременно.

Бъдете здрави и успешни! 

Hits: 73