Преосмисляне на музейните практики: деколонизиране на колекции

Онлайн конференция

Преосмисляне на музейните практики: деколонизирането на колекциите е онлайн поредица от разговори, организирани от международните комитети на ICOM CIDOC, COMCOL и националния комитет ICOM Бразилия в партньорство с MAM Rio (Музей на модерното изкуство – Рио де Жанейро) и подкрепени от Itaú Cultural, за да се обсъди как и защо музеите и музейните специалисти трябва да обсъждат музейните практики, като се фокусират върху действителната дискусия и изследвания за деколонизацията в музеите и културните институции.

 

В поредицата размишляваме критично върху практиката на събиране и управление на колекциите. Какво означава деколонизиране, когато се признават различните контексти в международен план; как да се подходи към него чрез активен акт, централизиращ правата на човека и правосъдието, свързано с наследството. От гледна точка на солидарността ние обичаме да изследваме, обменяме и пресъздаваме стратегии и практически решения по отношение на съвременните изисквания към колекциите и променящите се колекционерски практики.

Протичането е организирано в  петдневна програма по 2,5 часа на ден*, като всеки епизод е със специфичен фокус:

-26 ноември: Преосмисляне на реституцията и репатрирането

-30 ноември: Преосмисляне на изследване на произхода, споделяне на информация и знания

-3 декември: Преосмисляне на придобиването и отпадане

-7 декември: Преосмисляне на каталогизирането, класификацията и дигиталното присъствие

-10 декември: Заключителна сесия – Преосмисляне на институционалната прозрачност и отчетност.

Темите на петте сесии ни позволяват да поканим разнообразни от лектори, които са пряко ангажирани със своя живот, изследвания или работа, към основната тема на нашата поредица: деколонизация на музейните колекции. Също така ще има критичен слушател по време на петте сесии, който ще разгледа презентациите и дискусиите с критичен подход, за да ни помогне да обединим всичко в публикация по тази тема, която ще бъде публикувана следващата година.

Регистрацията е безплатна, но ограничена до 500 участници чрез платформата Zoom!

Присъединете се към дискусията! https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_G64l-ZcdToi_-NnNbNqPEA

* Сесиите са планирани да започнат в 17:00 UTC (14:00 ч – Сао Пауло, Бразилия). Сесията на 7 декември е планирана да започне в 20:00 ч. UTC (17:00 ч – Сао Пауло, Бразилия)

Hits: 14