ПОКАНА

Мултидисциплинарна международна конференция

“Трансанимализъм: увеличеното животно, между комунални услуги и защити” Петък, 3 декември 2021 г., чрез видеоконференция

Организиран от Университета в Париж 8, Университета в Кан Нормандия и Нормандския катедра за мир, в партньорство с Френската национална комисия за ЮНЕСКО

Търсенето на траен мир със Земята предполага разбиране и обсъждане на текущата и бъдещата еволюция на животното, като обект на модификации, трансформации, адаптации и представяния. Като такава, конференцията, озаглавена „Трансанимализъм: увеличеното животно, между комуналните услуги и защитите“ ще се проведе в петък, 3 декември 2021 г., чрез видеоконферентна връзка. Целта е да се инициира дискусии, позволяващи по-добро разбиране на въздействието на “трансанимализма”, предназначено да увеличи капацитета на животното в крайността на благосъстоянието на човека, чрез изтриване на множество дисциплини (законът, медицината, етика, философия, социология, антропология, ИТ, икономика, история…). Предизвикателството е да се разбере тази изкуствена трансформация на животното в социално измерение, като се разгледат мотивите за подобен подход, но и рисковете от него. В това отношение правата на животните, хората, природата и околната среда представляват ли защитни гаранции? В противен случай не може ли животното да се разглежда като същество от природата с универсално право на закрила? Толкова много наблюдения, въпроси, разсъждения и предложения за разглеждане в измерение на траен мир със Земята.

Програма:

Présentation

Langue de travail : français – anglais (traduction simultanée)

 1. L’animal augmenté : quelle dimension sociétale ?
 2. L’animal augmenté : quels procédés pour quelles finalités ?
 3. L’animal augmenté : quelles frontières avec l’humain ?
 4. L’animal augmenté : quelle(s) protection(s) juridique(s) ?

Organisation

Bénédicte BEVIERE-BOYER, Maître de conférences-HDR en droit privé à l’Université de Paris 8, Centre de recherches juridiques de Paris 8

Amandine CAYOL, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Caen Normandie, Institut Demolombe

Emilie GAILLARD, Maître de conférences HDR en droit privé à Sciences Po. Rennes, coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la paix

Partenaires – Sponsors

 • Chaire Normandie pour la paix
 • Université Paris 8
 • Université Caen Normandie
 • Confédération nationale de défense de l’animal
 • Commission nationale française pour l’UNESCO – Programme « Penser le transhumanisme »
 • Association internationale Droit, éthique et Science
 • Fondation pour le droit continental

Comité scientifique

Président dhonneur : Christian BYK, magistrat et président du comité d’éthique des sciences de la Commission française pour l’UNESCO, Michèle DOBRE, professeur de sociologie, Université Caen Normandie, Anne-Charlotte GROS, Présidente de la Fondation pour le droit continental, Nathalie NEVEJANS, maître de conférences HDR en droit privé, Université d’Artois

Contact :

benedictebeviere@hotmail.com, amandine.cayol@unicaen.fr, emilie.gaillard@sciencespo-rennes.fr

 

 

Universités et organismes partenaires

bandeau_logo_5.jpg

Partenaires

logos_4.jpg

Hits: 8