Уважаеми колеги,

Марките за членство в ИКОМ са изпратени от централата и вече са получени. Можете да получите марката си срещу заплащане на членския внос за 2022 г., който е за редовни членове 130 лв., за пенсионери – 40 лв., за институционални – 389 евро + по 30 лв. за карта.

Марките ще се получават в Регионален исторически музей от Марияна Маринова от 10.01.2022 всеки работен ден.

За сигурност първо позвънете на тел. 02 983 15 26

Hits: 19