All images

Френският национален комитет на ИКОМ организира онлайн диалог с двамата отговорници за новата дефиниция на музея – Lauran Bonilla-Merchav и Bruno Brulon.
Вторник, 26 юли, 18-19 ч.

Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81233118445?pwd=TjYxaEh6T1dBNloxZmw4Z28vcXptZz09#success

ID de réunion : 812 3311 8445
Code secret : 382862

Hits: 36