БНК ИКОМ

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

 

Уважаеми членове на БНК на ИКОМ,

България е в Category 2 на ICOM

Като такава членския внос за стикерите е

за индивидуалните членове:

Редовни членове - 50 евро - /100 лева/

Студенти              - 20 евро - /40 лева/

Пенсионери         - 20 евро - /40 лева/

 

за нституционални членове e Regular III

за 5 безименни карти - 389 евро /761 лева/ - таксата за обслужване на карта - 5 по 20 лева


Освен горепосочената сума, според категорията, както бе решено на последното Общо събрание на БНК (06.02.2019 г.), всеки следва да заплати още и по 20.00 лв., които са за транзакцията в Париж и административни разходи на БНК на ИКОМ.

Съгласно решението на Общото събрание на БНК на ИКОМ и през 2019 година, пенсионерите, почетните членове и подпомагащите регулярната административна - организационна дейност ще заплащат само сумата от 20 лв. годишно.

 


Плащането на членския внос и получаването на марка за тази година ще става  при секретаря на на БНК на ИКОМ – Пртър Делчев - телефон за връзка: 0888 956 379.

За тези, на които е удобно да платят по банков път – сметката на БНК на ИКОМ, на която могат да превеждат парите е:

UniCredit Bulbank
BIC 202003749
IBAN BG04 UNCR 7000 1520 8015 97
Български национален комитет на ИКОМ

Марките ще се получават при предоставено копие на вносната бележка или изпратен сканиран вариант на същия документ.

Моля, когато изпращате тези документи, напишете ни и как ще получите марките – на място в НПТМ - лично или по ваш близък.

Новоприетите членове също трябва да си платят годишния чл. внос в указания срок. Те ще получат марката си, заедно с картата, които ще бъдат изпратени от Париж. Това може да се случи, само ако представят целия набор от документи /молба, автобиография, оригинален формуляр за индивидуално членство към ИКОМ Централа/ - в оригинал на хартия и с подписи. Моля, който не е представил пълния набор от документи да донесе липсващите.

07.02.2019 г.

Петър Делчев
Секретар на БНК на ИКОМ