Български национален комитет на ИКОМ

 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

ул. акад. Г. Бончев, бл. 6

София 1113

E-mail:  bnc_icom@abv.bg

Сайт: http://icombulgaria.org


  Изпълнително бюро на Сдружение "Български национален комитет на ИКОМ"

  Председател - проф. д. изк. Мила Сантова

  Зам. председател - Екатерина Джумалиева

  Секретар - Петър Делчев

  Член - Александър Ватов

  Член - д-р Любава Георгиева

  Член - Марияна Маринова

  Член - д-р Мариела Инкова

  01.2016 г.