Dear colleagues, please read the text of the letter:

                                    До

                                                      Г-н Атанас Атанасов                                                                                                Министър на културата на Република България

Г-н Асен Василев

Министър на финансиите на Република България

 

Г-н Тошко Йорданов

Председател на Комисията по култура и

Медии при Народното събрание на

Република България

 

 

Уважаеми господа,

 

Обръщам се към Вас от името на Българския национален комитет на ИКОМ, най-авторитетната международна организация на музеите към ЮНЕСКО.

Пандемията от Ковид 19 постави в изключително тежко положение всички музеи по света. Те бяха затваряни за продължително време и принудени да приемат ограничен брой посетители. След задълбочени анализи на музеи в 107 страни от 5 континента ИКОМ – централа излезе с призив те да бъдат подкрепени и опазени чрез приемане на конкретни мерки във всяка държава по света.

Намалелите приходи на музеите в България поставят в силно рискова ситуация опазването на културното наследство, с което страната ни е известна по света. Задълбочава се тенденцията на “бягство” от музейните професии, поради голямо разминаване в заплащането на специалистите в тези институции в сравнение със заетите в образователната сфера. До няколко години музеите ще изпитат остър дефицит от професионалисти, което ще се отрази върху качеството на тяхната изследователска и популяризаторска работа. Страната ни многократно е имала поводи да се гордее със своето културно наследство, като заслуга за това имат и музейните специалисти.

Всичко това ми дава основание да предложа на министъра на културата да свика форум с участие на заинтересованите страни, посветен на бъдещото на българските музеи и съхраняваните от тях над седем и половина милиона културни ценности. А като първа спешна мярка предлагам завишаване на държавните стандарти за музеите и галериите с мининум 50 % през 2022 г. Причини за това предложение са намаляване на собствените приходи на музеите по време на пандемията средно с около 70%, влезлите в сила от 1 януари 2022 година минимални възнаграждения по длъжности в музеите и галериите и увеличение на процента за прослужено време, съгласно подписания нов Браншови договор, липсата на мярка за финансово компенсиране на музеите, нарастналите цени за електроенергия, отопление и водоснабдяване. Към мотивите за исканото увеличаване на държавните стандарти в музеите трябва да се добави съществуващата в страната инфлация, предстоящият ръст на минималната работна заплата, липсата на средства за реклама, недостига на финансиране за основните музейни дейности като обогатяване на фондовете, консервация и реставрация на движимите културни ценности, невъзможност да се закупува специализирано оборудване и да се обновяват фондохранилищата, да се  поддържат, според изискванията музейните експозиции. Българските музеи са поставени в ситуация на невъзможност да представят конкурентен културен продукт, което от своя страна не позволява да увеличават собствените си приходи.

Уважаеми господа,

В конкретната ситуация много думи и обяснения не са необходими. Разчитам на Вашия висок професионализъм и съдействие от Ваша страна, за да опазим богатото културно наследство  по нашите земи.

Член кореспондент, професор, доктор на изкуствознанието Мила Сантова

Президент на ИКОМ-България

 

 

Hits: 28