Работни групи към БНК на ИКОМ

Уважаеми колеги,

В съответствие с приетия ПЛАН за дейността на БНК на ИКОМ през 2012 - 2013 година, Управителният съвет на Сдружение Български национален комитет на ИКОМ стартира процедура за формиране на работни групи с професионална насоченост:

-  група по музеология;

-  група по опазването, социализацията и т.н. на нематериално наследство;

-  групи по материалното движимо наследство: съответно за:-- археологически паметници;

   -- за исторически паметници /архивни документи, вещи и др. от Новата и Най-нова история/;

   -- за природно наследство;

   -- по консервация и реставрация / евентуално по съответните материали/;

- група по актуалната дигитализация на културното ни  наследство;

- група временни изложби и пр.;

 

Очакват се и други предложения за формиране на работни групи с професионална насоченост.

Групите могат да подготвят идейни задания за бъдещи проекти на БНК на ИКОМ, търсещи финансиране, да организират дискусии по професионални теми и пр.

Моля, съобщавайте на електронния адрес на БНК (bnc_icom@abv.bg)

интереса си за включване в някоя от така посочените групи или предложенията си за формиране на други.

                                                                                            УС на БНК

 

РАБОТНИ  ГРУПИ

 

МУЗЕОЛОГИЯ

1

2

3

 

опазване, социализация и т.н. на нематериално наследство

1

2

3

 

материално движимо наследство

1

2

3

 

актуална дигитализация на културното ни  наследство

1

2

3

 

временни изложби

1

2

3