Връзки


Международен комитет на музеите ИКОМ

Архив на електронният вестник на ИКОМ  ICOM E-Newsletter

Българските музеи на страниците на ИКОМ

ИКОМ Русия

Музеите на Русия

Министерство на културата

Национален исторически музей

Национален политехнически музей

Национален музей "Земята и хората"

Национална галерия за чуждестранно изкуство

Национална художествена галерия

Българските музеи Base Of Museum in Bulgaria