Стани член на ICOM част от световна активна мрежа,
съставена от 37000 музеи и музейни специалисти.

Членство в БНК на ИКОМ 

 

 

 Стикерите за 2019 г. са при секретаря на БНК на ИКОМ П. Делчев, тел. 0888956379