Стани член на ICOM част от световна активна мрежа,
съставена от 37000 музеи и музейни специалисти.

Членство в БНК на ИКОМ

 

Всички членове на БНК на ИКОМ могат да получат стикерите за 2020 г. срещу заплащането на членския внос за 2020 г. при новия секретар на БНК - Мариана Маринова - всеки работен ден в регионалния исторически музей на София - пл. Бански №1, откъм служебния вход. тел. 0888 351 642