Относно: Годишно събрание на БНК на ИКОМ 2017 г.
Дата: 15.01.2017

 

На 15 февруари 2017 г. в 16,30 ч. се свиква редовно общо събрание

на членовете на сдружение с нестопанска цел "Български национален комитет на ИКОМ",

в София в големия салон на Етнографския музей -

София, ул. Московска 6А.

 

Тези които не могат да присъстват могат да попълнят пълномощно.