Относно: писмо от датския колега Dieuwertje Wijsmuller
Дата: 26.03.2017 19:23
 
Уважаеми колеги,

Председателят на БНК на ИКОМ - проф. М. Сантова е получила писмо от датския колегаDieuwertje Wijsmuller,
 Creative Culture Consultancy ( voor collectie management,   06-24516155, dieuwertje@ccc.co.nl ), който се обръща с молба за съдействие и участие на българските членове на ИКОМ в неговия изследователски проект. Финансирането е от фондация Мондриан (https://www.mondriaanfonds.nl/en/) и касае музейните колекции и артефакти.
Повече информация за проекта можете да намерите на неговия убсайт: 
http://www.ccc.co.nl/portfolio/afstoting-in-europa/. В бъдеще колегата има желание да организира интернет workshop, в който да отрази мненията на музейните специалисти от европейските страни: https://goo.gl/forms/vR5e1kgc9TmWaYdn2 .

Моля за вашето съдействие и евентуално участие!
Мариела Инкова