Относно: Покана за участие в среща със заинтересованите страни за изказване на експертно становище по подготовката на програма "Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество"
Дата: 07.04.2017 17:17

 

Уважаеми участници,

 

Благодарим Ви, за изявеното желание да вземете участие в среща на 11.04.2017 г. в София Хотел Балкан със заинтересованите страни за изказване на експертно становище по подготовката на програма „Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ((ЕИП) 2014-2021 г. в сътрудничество с Норвежкия съвет по изкуствата гр.Осло, Норвегия, Национално координационно звено (Министерски съвет) и Офиса на финансовия механизъм.

 

Във връзка със срещата, приложено Ви изпращаме необходимите документи за дневния ред, часа на започване и информация, на база които ще се осъществи дискусията.

 

Моля, имайте предвид, че следва да получите номер с указания за масата, на която ще бъдете настанени от регистраторите пред залата за събитието.

 

Петър Марков

Гл. експерт

Дирекция ЕПП

Министерство на Културата

e-mail: p.markov@mc.government.bg