Важни документи

 

Устав на БНК на ИКОМ 2012.02.29

ПРАВИЛНИК на Сдружение с нестопанска цел „Българския национален комитет на ИКОМ”

Етичния кодекс на ИКОМ на английски

Закон за културното наследство

Годишен отчет за 2011 година

План за 2012 година

Годишен отчет за 2012 година

План за 2013 година

Правилник на Сдружение с нестопанска цел "Български на ционален комитет на ИКОМ"