ПУБЛИКАЦИИ

 

Спрете Закона за културното наследство!        Александър Вълчев

    Публикувана: Неделя, 16-и Август 2009, автор: 24 Часа

Методологични проблеми на понятийно-категорийния       Виолета Павлова
  апарат на системата на музейната фондова дейност

    Публикувана: Известия на регионален исторически музей В.Търново, т. 24, 2009 г.

   Електронният вестник на ИКОМ - ICOM E-Newsletter

   Етичния кодекс на ИКОМ - на английски

   Етичния кодекс на ИКОМ - на български

 

  Текстове от кръглата маса посветена
  на предизвикателствата и тенденциите за обществата и музеите