Бъдете част от музейната общност

  Като член на ICOM ще бъдете част от глобалната музейна общност , ще се включите в международни мисии и ще получите достъп до ресурсите на ICOM.

  С повече от 40 000 членове от 141 страни и територии, ICOM е уникална професионална мрежа от институции и музейни специалисти, които ще ви отворят нови възможности.

ЗАЩО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН?

Независимо дали сте индивидуален или институционален член, членството ви в ICOM ще ви предостави редица предимства за вашето професионално развитие и ще допринесе за бъдещето на международната музейна общност.

ОЩЕ ПРЕДИМСТВА

ICOM конференции и отстъпки за събития на партньори

Публикации, инструменти и професионални стандарти

Обучение ICOM

Членска карта

 

УСЛОВИЯ

Ако сте музеен професионалист или вашият музей е институция, призната от ICOM и спазвате Етичния кодекс на ICOM за музеите , можете да станете член на ICOM

 

КАТЕГОРИИ

Можете да се присъедините към ICOM като:

Индивидуален член, ако сте професионален или пенсиониран музеен професионалист или ако предоставяте услуги, знания и опит за музеи като основна професионална дейности;

институционален член, ако представлявате музей или друга институция, която отговаря на определението за музей;

член на студент, ако сте записани в академична програма, свързана с музеи;

поддържащ член, ако вие или вашата институция предоставяте значителна помощ на ICOM както финансово, така и по друг начин, поради интереса към музеите.

 

СТАНЕТЕ ЧЛЕН

Заявленията за членство се изпращат до Националния комитет на вашата държава по пребиваване или, ако няма такъв, директно до Секретариата.

 

 

Бъдете част от музейната общност

 

3 стъпки, за да стане член

Попълнете формуляра за членство и да го изпратете обратно

на Българския Национален Комитет на ИКОМ

 

Има различни форми за членство, в зависимост от профила Ви:

индивидуално членство

институционално членство

Вашата молба ще бъде разгледана от Българския Национален комитет на ИКОМ.ont>

 

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. /1/ Критериите за членство в ИКОМ са изброени в устава на организацията, а именно:

1.     Лица, заемащи длъжност на музейни специалисти на пълен или непълен работен ден, със специализирана подготовка или практически опит, както и работещите в частния сектор или независимите специалисти, упражняващи някоя от музейните професии и спазващи Кодекса на професионалната етика на ИКОМ;

2.     Пенсионирани музейни специалисти;

3.     Други лица, които поради своя опит или професионална дейност и подкрепа, оказана на ИКОМ за някои от неговите програми, или на Националния комитет, могат да се считат достойни да бъдат членове на ИКОМ – до 10% от състава на Националният комитет.

 /2/ Кандидатите за членове на ИКОМ не могат да извършват търговска дейност в областта на културните ценности - покупка или продажба.

 

Кандидатите

подават молба до председателя на БНК на ИКОМ,

попълват формуляр на ИКОМ за индивидуално членство,

                 Формуляр за колективно членство 

предават професионално CV на български и английски,

Прилагат препоръка от член на БНК на ИКОМ.