В съответствие с приетия план за дейността на БНК на ИКОМ през 2012 – 2013 г., в Сдружението са сформирани следните работни групи с професионална насоченост:

    • Музеология
    • Опазване и социализация на нематериално наследство
    • Материално движимо наследство (групи за: археологически паметници; исторически паметници /архивни документи, вещи и др. от Новата и Най-нова история; природно наследство; консервация и реставрация)
    • Дигитализация на културно наследство
    • Временни изложби

Към 2020 г. се очакват и нови предложения за формиране на други професионални работни групи. Групите могат да подготвят идейни задания за бъдещи проекти на БНК на ИКОМ, търсещи финансиране, да организират дискусии по професионални теми и пр.

За контакт: office@icombulgaria.org

Международни работни групи на ИКОМ

Hits: 463