НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

Национален исторически музей
София 1618
кв. Бояна, ул. „Витошко лале” №16,
тел. 02/9554290; 02/9554280; 02/9556226
ц. 02/9557606 ; 02/9557604
факс. 02/9557602
e-mail: nim1973@abv.bg
URL: http://www.historymuseum.org
Директор: доц. д-р Бони Петрунова

 

НИМ – филиал – „Боянска църква”
София 1616
ул. „Боянско езеро” № 3,
тел. 02/9590939 ; 02/9592963
e-mail: nmbc@nmbc.orbitel.bg
URL: http://www.boyanachurch.org
Директор: Мариана Трифонова

 

НИМ-филиал България и славянския свят
бул. „Е.Георгиев” № 169,
тел. 02/9431117 ;
Директор: Николай Кочанков

 

НИМ-филиал Земенски манастир
Земен, 07741/2029

 

НИМ – филиал НМ „Параход Радецки”
Козлодуй 3320
тел. 0973/80658 адм.; 80753 кор.;
Директор: Людмила Дамянова

 

Национален политехнически музей
София 1303
ул. „Опълченска” № 66,
тел. 02/9318018 ; 02/9324036
факс. 02/9314036
e-mail: polytechnic@abv.bg
URL: http://www.polytechnicmuseum.org
Директор:д-р  Екатерина Цекова

 

НПТМ – филиал НМ на българската архитектура
Велико Търново 5000
ул. „Иван Вазов” № 35, п.к. 281
тел. 062/29935 ; 062/30587

 

НПТМ ­- Музей на текстилната индустрия – Сливен
Сливен 8800
пл. “Стоил войвода” № 3
тел. 044/62 37 49; 044/62 40 06
e-mail: textilenmuseum@abv.bg
Зав. филиал: Тони Димитрова

 

Национален литературен музей
София 1000
ул. “Г. С. Раковски” № 138,
тел. 02/9873414 ; 02/9807196
факс. 02/9873414
e-mail: nlmuseum@abv.bg
URL: http://nlmuseum.alle.bg
Директор: Атанас Капралов

 

НЛМ – филиал Къща музей „Иван Вазов”
София, ул. „Иван Вазов” №10

 

НЛМ – филиал Къща музей „Петко и Пенчо Славейкови”
София 1000
ул. „Г.С.Раковски” №138
e-mail: slaveykovi@abv.bg
URL: http://www.museumslaveykovi.hit.bg

НЛМ – филиал Къща музей „П. Яворов”
София, ул. „Г.С.Раковски” №136

 

НЛМ – филиал Къща музей „Христо Смирненски”
София, ул. „Овче поле” №116

 

НЛМ – филиал Къща музей „Н. Й. Вапцаров”
София, ул. „Ангел Кънчев” №37

 

НЛМ – филиал Къща музей „Димитър Димов”
София, ул. „Кр. Сарафов” №26

02/9634802, Анна Свиткова

 

НЛМ – филиал Къща музей „Емилиян Станев”
Велико Търново 5000
ул. „Никола Златарски” №20
тел. 062/621925
e-mail: emstanevmuseum@abv.bg
URL: http://emstanevmuseum.hit.bg
директор: Радка Пенчева

 

НЛМ – филиал Къща музей „Елин Пелин”
село Байлово 2133
тел. 071504/284; 071504/238

 

Национален музей „Земята и хората”
София 1421
бул. „Черни връх” № 4,
тел. 02/8656942 ; 02/8656639
факс. 02/8661455
e-mail: earth.and.man@gmail.com
URL: http://www.earthandman.org
Директор: Светлана Енчева

 

Национален парк – музей „Шипка-Бузлуджа”
Казанлък 6100
ул. „П.Славейков” № 8,
тел. 0431/62918 ; 0431/64787 ; 0431/63674
факс. 0431/62495
e-mail: shipkamuseum@mail.bg
URL: http://www.altera-group.com/shipka/aboutus.html
Директор: д-р Чавдар Ангелов

 

Музей „Христо Ботев”
Калофер 4370
ул. „Христо Ботев” № 5,
тел. 03133/2271 ; 03133/2407
факс. 03133/2271
e-mail: musei_botev@abv.bg
Директор: Ася Николова

 

Музей „Васил Левски”
Карлово 4300
ул. „Ген. Карцов” № 57,
тел. 0335/93489
e-mail: v_levski_museum@mail.orbitel.bg
URL: http://www.vlevskimuseum-bg.org
Директор: Дора Чаушева

 

Къща музей „Панчо Владигеров”
София 1164
ул. „Якубица” № 10,
тел. 02/8687389
факс. 02/8687389
e-mail: vladigerov_muzei_sofia@mail.bg
URL: www.vladigerov.org
Директор: Надя Сотирова

 

Музей „Борис Христов”
София 1000
ул. „Цар Самуил” №43
тел. 9873592
факс. 9873592
e-mail: boris_christoff@abv.bg
директор: Елена Драгостинова

 

 

 

ВЕДОМСТВЕНИ МУЗЕИ

Национален археологически институт с музей при БАН
София 1000
ул. „Съборна” № 2,
тел. 02/9881473 ; 02/9882406 ; 02/9867652
факс. 02/9882405
e-mail: director@naim.bg
URL: http://www.naim.bg/

Директор: доц. д-р Христо Попов

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
София 1000
ул. „Московска” № 6 А
тел. 02/8052611 , 02/8052612
факс. 02/9801162
e-mail: nem@mbox.contact.bg
e-mail: eim_ban@abv.bg
URL: http://eim-bas.com/
Проф. д-р Владимир Пенчев

 

Национален природонаучен музей при БАН
София 1000
бул. „Цар Освободител” № 1,
тел. 02/9808391, 02/9885116
факс. 02/9882894

stoev@nmnhs.com

URL: www.nmnh.bas.bg
Директор:проф. Павел Стоев

 

Национален антропологичен музей към Институт по експериментална морфология и антропология при БАН
София 1113
бул. „Цариградско шосе” №73
тел. 02/8718375; 02/979 23 40
факс. 02/8718375
e-mail: museum.nam.ban@gmail.com
URL:  https://nambg.com/
директор: проф. Светлозара Петкова

 

Национален военноисторически музей (НВИМ)
София 1505
ул. „Черковна” № 92,
тел. 02/9461805
факс. 02/9461806
e-mail: nvim.pr@gmail.com
URL: https://militarymuseum.bg/
Директор: доц. д-р Соня Пенкова

 

НВИМ – филиал Военноморски музей
Варна 9000
бул. „Приморски” № 2,
тел. 052/731523
e-mail: mus_martime@abv.bg
Директор: д-р Мариана Кръстева

 

НВИМ – филиал Парк-музей „Владислав Варненчек”
Варна 9027
ул. „Янош Хуниади” № 55, п.к.45
тел. 052/74-03-02
e-mail: vl.varnenczik@abv.bg

Начало


Директор: Емилия Петкова

 

НВИМ – филиал Музей на авиацията
с. Крумово 4112
обл. Пловдив
тел: 032/636 677
e-mail: airmuseum_bg@abv.bg
Директор: Рада Банялиева

Национален църковен историко-археологически музей
София 1000
пл. „Св. Неделя” № 19,
тел. 02/9881343, 02/9890115; 02/9883950
Директор: Доц. Иван Рашков

 

Музей на Рилския манастир

Рилски манастир, обл. Кюстендил

896872016

e-mail: info@rilskimanastir.org

https://rilskimanastir.org/bg/museums/

e-mail: info@rilskimanastir.org

0879972012 – Емил Бастрев – старши уредник

0879972010 – Даниел Цеков – уредник

 

Национален земеделски музей
София 1373
ул. „Суходолска” № 30,
тел. 02/92926753 ; 02/92929373
e-mail: zmihailova_nzm@abv.bg
Директор: Здравка Михайлова

 

Национален музей на спорта
София
бул. „Е.Георгиев” № 38
тел. 02/865437

Музей на Народния театър
София 1000
ул. „Дякон Игнатий” №5
тел. 02/8119276
e-mail: mntivrumi@abv.bg
Директор: Румяна Василева

 

Музей на Народната опера
София 1000
бул. „Княз Дондуков” №30
тел. 02/9877011 (359)
факс. 02/9877011 (359)
Директор: Габриела Седой

 

Национален музей на образованието
Габрово 5300
ул. „Априловска” №15 п.к.62
тел. 066/800770 , 066/800440
e-mail: nmo@abv.bg
URL: www.nmo.hit.bg
Директор: Любка Тинчева

 

Музей на транспорта и съобщенията
Русе 7000
ул. „Братя Обретенови” № 5,
тел. 082/834707

 

РЕГИОНАЛНИ МУЗЕИ

Регионален исторически музей
Благоевград 2700
ул. „Рила” № 1,
тел. 073/885365 , 073/885370 , 073/885373
факс. 073/885373
e-mail: rimbld@gmail.com
Директор: Кирил Алексиев

 

Регионален исторически музей
Бургас 8000
ул. „Славянска” № 69,
тел. 056/842588 ; 056/820344
факс. 056/842588
e-mail: main@burgasmuseums.bg
e-mail: tsonya_drageva@yahoo.com
URL: www.burgasmuseums.bg
Директор: Милен Николов

 

Регионален исторически музей
Варна 9000
бул. „Мария Луиза” № 41,
тел. 052/ 681030; 681015; 681012
факс. 681025
e-mail: rim-varna@bulstar.net
e-mail: valplet@abv.bg
URL: www.amvarna.com
Директор: Игор Лазаренко

 

Регионален исторически музей
Велико Търново 5000
ул. „Никола Пиколо” № 2,
тел. 062/ 623772; 636954
факс. 636954
e-mail: rimvt@yahoo.com
e-mail: tsarov@abv.bg
e-mail: museum.vtarnovo@mbox.bol.bg
URL: www.museumvt.com
Директор: Иван Църов

 

Регионален исторически музей
Видин 3700
ул. „Цар Симеон Велики” № 13,
тел. 094/ 601710; 601707
факс. 601707
e-mail: museumvd@mail.bg
URL: http://museum-vidin.domino.bg/
Директор: Христина Кирилова

 

Регионален исторически музей
Враца 3000
пл. „Христо Ботев” №1
тел. 092/ 620373,
факс. 620373
e-mail: vratsamuseum@mail.bg
Директор: Георги Владимиров Ганецовски

 

Регионален исторически и музей
Габрово 5300
ул. „Николаевска” № 10,
тел. 066/ 809767;
факс. 809767
e-mail: museum_gabrovo@abv.bg
URL: www.h-museum-gabrovo.bg
Директор: Росен Йосифов

 

Регионален етнографски музей на открито “Етър”
Габрово 5300
кв. „Етър”,
тел. 066/ 801830, 801831-ц
факс. 801830
e-mail: etar@mbox.stemo.bg
e-mail: etar_fair@yahoo.com
URL: www.etar.org
Директор: Проф. д-р Светла Димитрова

 

Регионален исторически музей
Добрич 9300
ул. „Д-р К. Стоилов” №18,
тел. 058/ 603256; 602213
факс. 603256
e-mail: pr_museum@dobrich.net
e-mail: rim_dobrich@abv.bg
URL: www.museum.dobrich.net
Директор: Добри Добрев

 

Регионален исторически музей
Кърджали 6600
ул. „Републиканска” № 4,
тел. 0361/ 67349; 635 80; 635 81-90
факс. 62102
e-mail: hmuzkj@infotel.bg
e-mail: pav_petkov@abv.bg
URL: www.kardjali-museum.org
Директор: Даниела Коджаманова

 

Регионален исторически музей
Кюстендил 2500
бул. „България” 55, п.к.258,
тел. 078/ 550 095; 550 127 /101-115/; 550 125
факс. 550 095
e-mail: rmuseum.kn@mail.bg
URL: www.kyustendilmuseum.primasoft.bg
Директор: Валентин Дебочички

 

Регионален исторически музей
Ловеч 5500
пл. „Тодор Кирков” №1,
тел. 068/ 601 382, 601 397,
факс. 601 382
e-mail: imlovech@yahoo.com
URL: www.lovechmuseum.hit.bg
Директор: Силвия Георгиева

 

Регионален исторически музей
Монтана 3400
ул. „Цар Борис III” № 2,
тел. 096/ 307286, 305156
факс. 307481
e-mail: bgmontanamuseum@abv.bg
URL: www.bgmontanamuseum.com
Директор: Ваня Георгиева

 

Регионален исторически музей
Пазарджик 4400
пл. „К. Величков” № 15,
тел. 034/ 443113; 443108; 445449
факс. 443144
e-mail: museumpz@yahoo.com
e-mail: museumpz@abv.bg
Директор: Борис Хаджийски

 

Регионален исторически музей
Перник 2300
ул. „Физкултурна” № 2,
тел. 076/ 603118; 603737
e-mail: impernik@mbox.contact.bg
Директор: Милан Миланов

 

Регионален исторически музей
Плевен 5800
ул. „Стоян Заимов” № 3,
тел. 064/822623; 822691, 824256
факс. 822691
e-mail: plevenmuseum@dir.bg
URL: www.plevenmuseum.dir.bg
Директор: д-р Володя Попов

 

Регионолин Военноисторически музеи
Плевен 5800
ул. „В. Левски” № 157,
тел. 064/837308
факс. 837306
e-mail: panoramapleven@gmail.com
URL: www.panorama-pleven.com
И.д. директор: д-р Волода Попов

 

Регионален исторически музей
Пловдив 4000
пл. „Съединение” № 1,
тел. 032/ 269955; 629409; 629405
факс. 269955
e-mail: hm_plovdiv@mail.bg
URL: www.historymuseumplovdiv.com
Директор: Стоян Иванов

 

Регионален археологически музей
Пловдив 4000
пл. „Съединение” № 1,
тел. 032/631760; 633106; 635385
факс. 631760
e-mail: archmusplovdiv@abv.bg
URL: www.archaeologicalmuseumplovdiv.org
Директор: доц. д-р Костадин Кисьов

 

Регионален етнографски музей
Пловдив 4000
ул. „Д-р Чомаков” № 2,
тел. 032/ 625257; 626339; 626328
факс. 626328
e-mail: ethnograph@abv.bg
e-mail: a_yankov@abv.bg
URL: http://ethnograph.info/
Директор: доц. д-р Ангел Янков

 

Регионален природонаучен музей
Пловдив 4000
ул. „Хр. Г. Данов” № 34,
тел. 032/ 633096, 623096;; 626663
факс. 633096
e-mail: pnm_plovdiv@abv.bg
Директор: д-р Огнян Тодоров

 

Регионален исторически музей
Разград 7200
ул. „Априлско въстание” № 70,
тел. 084/ 660851, 662460, 662459
факс. 662460
e-mail: pegas_rz@abv.bg
URL: http://museum-razgrad.atspace.com/
Директор: Таня Петрова Тодорова

 

Регионален исторически музей
Русе 7000
пл. “Ал. Батенберг” № 3,
тел. 082/ 825006, 825002
факс. 825006
e-mail: nenoff@abv.bg
e-mail: museumrousse@mlnk.net
URL: www.museumruse.com
Директор: доц. д-р  Николай Ненов

 

Регионален исторически музей
Силистра 7500
ул. „Г. С. Раковски” № 24,
тел. 086/ 820388, 820386
факс. 820386
e-mail: museumsilistra@abv.bg
URL: www.museumsilistra.net1.cc
Директор: доц. д-р Николай Тодоров

 

Регионален исторически музей
Сливен 8800
ул. „Цар Освободител” № 18,
тел. 044/ 622495; 622494
факс. 622495
e-mail: museum-sl@abv.bg
URL: www.Slmuseum.hit.bg
Директор: Д-р Николай Танев Сираков

 

Регионален исторически музей
Смолян 4700
бул. „Дичо Петров” № 5,
тел. 0301/ 62727, 62770, 65753
факс. 62770
e-mail: museum-sm@mail.bg
Директор: Валентина Василева

 

Регионален  исторически музей София
София, площад Бански 1,

тел. +359 2 985 44 55

E-mail: director@sofiahistorymuseum.bg

Директор: Доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова

 

Регионален исторически музей
Стара Загора 6000
бул. „Руски” № 42,
тел. 042/ 919201; 919205; 919206, 919216
факс. 042/919427
e-mail: rim@museum.starazagora.net
URL: www.museum.starazagora.net
Директор: Петър Калчев

 

Регионален исторически музей
Търговище 7700
бул. „Митрополит Андрей” № 2,
тел. 0601/ 64147, 65216, 62131
факс. 64147
e-mail: trgmuseum@abv.bg
URL: www.trgmuseum.hit.bg
Директор: Магдалена Жечева

 

Регионален исторически музей
Хасково 6300
пл. „Свобода” № 19,
тел. 038/ 624228,624505
факс. 624237
e-mail: im_h@abv.bg
Директор: Пенко Добрев

 

Регионален исторически музей
Шумен 9700
бул. „Славянски” № 17,
тел. 054/ 877410; 800626
факс. 877410
e-mail: museum_shumen@abv.bg
URL: http://museum-shumen.psit35.net/
Директор: д-р Деаниел Руменов

 

Регионален исторически музей
Ямбол 8600
ул. „Бяло море” № 2,
тел. 046/662736; 663413
факс. 662736
e-mail: museum@mail.bg
URL: http://yambol.government.bg/museum/
Директор: д-р Стефан Бакърджиев

 

 

ОБЩИНСКИ МУЗЕИ
Исторически музей

Ардино

museum_ardino@abv.bg

0887118099

Танер Чобанов-уредник

 

Исторически музей
Асеновград 4230
пл. „Академик Николай Хайтов” № 1,
тел. 0331/ 62250; 64030; 64614
e-mail: asmuseum@abv.bg
URL: http://asmuseum.hit.bg/
Директор: Иван Дуков

 

Исторически музей
Балчик 9600
ул. „Димитър Желев” №2,
тел. 0579/ 72177
e-mail: museum_balchik@abv.bg
Директор: Радостина Енчева

 

Музеен комплекс
Банско 2770
пл. „Н.Вапцаров” № 3,
тел. 07443/ 88303, 88304
факс. 88303
Директор: Светла Барякова

 

Исторически музей
Батак 4580
пл. „Освобождение” № 3
тел. 03553/ 2339; 2026; 2337
факс. 2339
e-mail: museum_batak@abv.bg
Директор: Теодора Пейчинова

 

Исторически музей
Белоградчик 3900
пл. „Капитан Кръстьо” № 1,
тел. 0936/ 3469
e-mail: muzeibelogradchik@abv.bg
Директор: Ивайло Крумов

 

Етнографски музей
Берковица 3500
ул. „Поручик Грозданов” № 11,
тел. 0953/ 88045

e-mail: museumcomplexberkovitsa@abv.bg
Директор: и.д. Станислава Витанова

 

Исторически музей

Белово

e-mail: museumbelovo@gmail.com

museumbelovo@gmail.com

0879 373 873

Директор: Севдалина Попова

 

Исторически музей
Ботевград 2140
ул. „Незнаен воин” № 3, п.к. 82
тел. 0723/ 66828
Директор: Рени Петрова

 

Исторически музей
Брацигово 4579
пл. „Костур” № 2,
тел. 03552/ 2178; 2139
факс. 2101
e-mail: sibera@abv.bg
Директор: Йорданка Василева

 

Музей на архитектурно-исторически резерват Боженци

Боженци

тел.: 0878716288;

e-mail: director@bojentsi.com; office@bojentsi.com

https://bojentsi.com/bg/

Директор: Мирослав Йорданов

 

Общински исторически музей

Брезник

e-mail: mmbreznik@abv.bg

https://www.facebook.com/mmbreznik

Директор: Емилия Велинова Николова

 

Къща музей „Петя Дубарова”
Бургас 8000
ул. „Гладстон” № 68,
тел. 056/ 814110
Директор: Елица Дубарова

 

Музей „Освободителна война”
Бяла 7100
ул. „Юлия Вревская” №1,
тел. 0817/72466
Директор: Татяна Йорданова

 

Исторически музей
Бяла Черква 5220
ул.”Ц. Церковски” № 6,
тел. 06134/4178

Директор: Анастасия Иванова Георгиева

 

Археологически музей
Велики Преслав 8950
П.к. 16,
тел. 0538/ 2630; 3243; 2404; 22066
факс. Об.4537
e-mail: preslavcap@yahoo.com
URL: www.museum-preslav.com
Директор: Александър Горчев

 

Исторически музей
Велинград 4602
ул. „Владо Черноземски” № 4,
тел. 0359/ 52591; 51342
факс. 52591
e-mail: im_vel@abv.bg
Директор: Стойчо Маров

 

Исторически музей
Генерал Тошево 9500
улл. „Васил Априлов” № 22
тел. 05731/2057
e-mail: muzei.gt@mail.bg
Директор: Цветелина Христова

 

Исторически музей
Горна Оряховица 5100
пл. „Антим І” №1, п.к. 6
тел. 0618/ 60111; 43738
факс. 60203
e-mail: im_rahovec@abv.bg
e-mail: muzei@gorna.com
Директор: Пламен Мадемов

 

Исторически музей
Гоце Делчев 2900
ул. „Христо Ботев” № 26,
тел. 0751/ 60287
e-mail: museum@gocenet.net
Директор: Петър Радев

 

Музей на мозайките
Девня 9162
Бул. „Съединение” № 73
тел. 0519/92909
Директор: Иван Сутев

 

Исторически музей
Димитровград 6400
ул. „Св. Кл. Охридски” № 7,
тел. 0391/66787; 66264
e-mail: museumdg@mail.bg
URL: http://museumdg.com/
Директор: Антоанета Станчева Колева

 

Исторически музей
Дряново 5370
ул. „Шипка” № 82,
тел. 0676/ 2097
Директор: Иван Христов

 

Исторически музей
Дупница 2600
пл. „Свобода” № 1,
тел. 0701/ 42781
Директор: Анелия Геренска

 

Исторически музей
Дулово 7650
ул. „Васил Левски” № 26,
тел. 0855/232-72
e-mail: muzeum_dulovo@abv.bg
Директор: Гюнер Мехмед

 

Исторически музей
Дългопол 9250
ул. „Г. Димитров” № 105,
тел. 0517/ 22105
факс. 22135
Директор:

 

Музей на Възраждането
Елена 5070
ул. „Дойно Граматик” № 2,
тел. 06151/ 2053; 2214
URL: http://museum-elena.hit.bg/index
Директор: Стиляна Иванова Топалова – Марковска

 

Етнографски музей
Елхово 8700
ул. „Шипка” № 4,
тел. 0478/ 88039
e-mail: etnografmus_elhovo@mail.bg
URL: www.museum-elhovo.com
Директор: Христо Христов

 

Исторически музей
Етрополе 2180
бул. „Руски” №105, п.к. 35,
тел. 0720/ 2124
факс. 2124
e-mail: museum_etropole@abv.bg
Директор: Наталия Цветкова

 

Исторически музей
Ивайловград 6570
ул. „П. Яворов” № 1Б,
тел. 03661/ 6026
факс. 6022
директор: Богдана Богданова

 

Исторически музей
Исперих 7400
ул. „Цар Освободител” № 6,
тел. 08331/ 4783; 5649; 5619
факс. 5614
e-mail: museumisperih@yahoo.com
URL: www.museumisperih.org
И.д. директор: Емилия Германова

 

Исторически музей
Ихтиман 2050
ул. „Цар Освободител” №72
тел. 0724/ 82226
Директор: Велина Минева

 

Исторически музей
Каварна 9650
ул. „Черноморска” № 15,
тел. 0570/ 82150, 82327
факс. 82077
e-mail: kavarna_museum@abv.bg
Директор: Пенко Николов Георгиев

 

Исторически музей
Казанлък 6100
ул. „П. Славейков” № 8,
тел. 0431/ 63741; 62755, 63762
факс. 63741
e-mail: museum.iskra.kz@abv.bg
Директор: Момчил Маринов

 

Дом „Петко Стайнов” – филиал на ИМ Казанлък
Казанлък 6100
ул. „Акад. Петко Стайнов” №13
тел. 0431/65014
URL: www.staynov.net
e-mail: dom@stayno.net
Директор: Иво Косев

 

Къща музей „Чудомир”
Казанлък 6100
Ул. „Трапезица” №6
Тел. 0431/73132; 64419
Директор: Добрина Матова

 

Исторически музей
Карлово 4300
ул. „Възрожденска” № 4,
тел. 0335/ 94728
e-mail: musei_karlovo@abv.bg
e-mail: museum@abv.bg
Директор: Мария Деянова

 

Исторически музей
Карнобат 8400
ул. „Георги Кирков” № 31,
тел. 0559/ 27143; 22206; 22135
e-mail: karnobatmuseum@abv.bg
Директор: и.д. Росица Христова

 

Исторически музей
Клисура 4341
пл. „20-ти април”,
тел. 03137/ 2004
e-mail: st_ivanov77@abv.bg
Директор: и. д. Христина Драгостинова Калчева

 

Исторически музей
Кнежа 5835
ул. „М.Боев” №45
тел.09132/7136, 7007
И.д. Директор:. Кристиян Веселинов Нановски

 

Дирекция на музеите
Копривщица 2090
пл. „20 април” № 6,
тел. 07184/ 2180; 2114
факс. 2114
e-mail: direkcia_muzei@abv.bg
URL: www.koprivshtitza.com
Директор: Кунка Неделчева

 

Исторически музей и Природонаучен музей
Котел 8970
пл. „Възраждане” № 3,
ул. „Изворска” № 12,
тел. 0453/ 2549, 2316
факс. 2040
e-mail: plamen_merdjanov@abv.bg
Директор: Пламен Мерджанов

 

Исторически музей
Лом 3600
ул. „Е. Българов” № 6,
тел. 0971/ 66069, 66089
e-mail: muzei_lom@abv.bg
URL: www.muzei-lom.hit.bg
Директор: Даниела Замфирова

 

Исторически музей Мелник – филиал на Исторически музей Сандански
Мелник 2820
Пашова къща
тел. 07437 /229
Директор: Георги Стоянов

 

Исторически музей
Малко Търново 8162
ул. „Константин Петканов” № 1а,
тел. 05952/ 3664, 2187
факс. 2187
e-mail: histmuseum@abv.bg
Директор: Мария Михалева

 

Музей на рудодобива
Мадан 4900
ул. „Република” № 6,
тел. 0308/2350
факс. 2379
Директор: Росица Кючукова

 

 

Музей „Старинен Несебър”
Несебър 8230
ул. „Месамбрия” № 2а, п.к. 27,
тел. 0554/ 42260; 46019; 4612
факс. 46018
e-mail: clio_nes@abv.bg
e-mail: tmarvakov@abv.bg
URL: www.ancient-nessebar.com
Директор: Тодор Марваков

 

Исторически музей
Нова Загора 8900
пл. „Свобода” № 3,
тел. 0457/ 63154; 63164
факс. 64303
e-mail: museum@nz.orbitel.bg
URL: http://web.hit.bg/museum/Bulgaria/main
Директор: Генчо Янев Димитров

 

Исторически музей
Омуртаг 7900
ул. „Генералска” № 53,
тел. 0605/ 2495
e-mail: muzey@abv.bg
Директор: Мирослав Тошев

 

Исторически музей
Оряхово 3300
ул. „В. Левски” № 13,
тел. 09171/ 2467
e-mail: evgenia_ar@abv.bg
e-mail: museum_oriahovo@abv.bg
Директор: Евгения Найденова

 

Исторически музей
Павликени 5200
ул. „Бачо Киро” № 1,
тел. 0610/ 52877
e-mail: musei_pavlikeni@abv.bg
Директор: Елена Чанакчиярова – Христова

 

Исторически музей
Панагюрище 4500
ул. „Райна Княгиня” № 28,
тел. 0357/ 62012; 63712
e-mail: histmuzpan@abv.bg
e-mail: atanas_pan@abv.bg
URL: http://museumpan.hit.bg/
Директор: доц. д-р Атанас Шопов

 

Исторически музей
Перущица 4225
ул. „Петър Бонев” № 1,
тел. 03143/ 2205
факс. 2250
e-mail: museum.perushtitsa@abv.bg
Директор:

 

Исторически музей
Петрич 2850
ул. „Александър Стамболийски” №9,
тел. 0745/ 64517; 23092
0887 810 086

e-mail: petrichhistorymuseum@abv.bg
Директор: Методи Бисерков

 

 

Исторически музей
Поморие 8200
ул. „Княз Борис I” №33А,
тел. 0596/22008
e-mail: pomoriemuseum@abv.bg
Директор: Антон Карабашев

 

Исторически музей
Попово 7800
бул. „България” № 97,
тел. 0608/ 423564
факс. 23564
e-mail: museum_popovo@abv.bg
URL: www.museumpopovo.com
Директор: Владимир Иванов

 

Исторически музей
Правец 2161
пл. „Освобождение” №6,
тел. 07133/ 2154
факс. 2433
e-mail: muzeum_pr@abv.bg
Директор: Татяна Борисова

 

Исторически музей
Провадия 9200
ул. „Опълченска” № 3,
тел. 0518/42033
Директор: Николай Христов

 

Археологически музей
Раднево 6260
ул. „Ал. Стамболийски”№ 2а,
тел. 0417/ 783014
Директор: Пламен Караилиев

 

Исторически музей
Разлог 2760
пл. „15-ти септември 1903” № 14,
тел. 0747/80546
e-mail: im_razlog@abv.bg
Директор:. Христина Манова

 

Исторически музей
Радомир 2400
пл. „Войнишко въстание” №1
тел. 0777/80490; 80317; 80343
e-mail: muzei_radomir@abv.bg
Директор: Снежанка Константинова

 

Исторически музей
Самоков 2000
ул. „проф. Васил Захариев” № 4,
тел. 0722/ 666712; 666599
факс. 666712
e-mail: museum_samokov@abv.bg
Директор: д-р Веселин Хаджиангелов

 

Археологически музей
Сандански 2800
ул. „Македония” № 55,
тел. 0746/ 32380
факс. 32380
e-mail: museum_sandanski@mail.bg
Директор: Антон Ковачев

 

Исторически музей
Свиленград 6500
бул. „България” №150
тел. 0379/71097
e-mail muzeis@abv.bg

muzeisvgr@gmail.com
Директор Елена Митева Димова-Маврева

 

Исторически музей
Свищов 5250
ул. „Клокотница” № 6,
тел. 0631/ 60452; 60467
факс. 60452
e-mail: novae@abv.bg

http://istoricheskimuzei-svishtov.com/
Директор: Ивелина Иванова

 

Исторически музей
Севлиево 5400
ул. „ген. Скобелев” № 10,
тел. 0675/ 6439; 32724
факс. 30960
e-mail: stur.ist@sevlievo.el-soft.com
Директор: Найден Петров

 

Археологически музей
Септември 4490
бул. „България” № 59
тел. 03561/ 3502
факс. 2484
e-mail: pistiros@infotel.bg

muzeumsp@septemvri.org

http://archaeological-museum-septemvri.com/
Директор: Виолета Дунева

 

Къща музей „Ал. Стамболийски”

С. Славовица

Общ. Септември

Директор д-р Янка Давчева

 

ОКИ „Музеен център” – Созопол
пл. „Хан Крум” № 2,
тел. 05514/ 22226
факс. 22405
e-mail: sozopol@burgasmuseums.bg
Директор: Димитър Недев

 

Къща музей „Иван Вазов”
Сопот 4330
ул. „Васил Левски” № 1
тел. 03134/8650
Директор:

 

Литературна Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. „Ал. Батенберг” № 19,
тел. 042/ 629031
ул. „Гео Милев” № 37,
тел. 042/623450
Директор:

 

 

Природонаучен музей
при биосферен резерват „Сребърна”
с. Сребърна 7587
тел. 08677/256,469
e-mail: museum_srebarna@abv.bg
Директор: Елена Илиева

 

Исторически музей
Стралджа 8680
Ул. „П.К.Яворов” №42
тел. 04761/2123
e-mail: snejanakirova@mail.bg
Директор: Снежана Вълкова

 

Исторически музей
Стрелча 4530
бул. „България” № 80,
тел. 03532/35-33, 20-20
факс. 2041
e-mail: museumstrel@abv.bg

museumstrel@abv.bg;

petkovanicoleta@gmail.com
Директор: Николета Петкова

 

Исторически музей
Средец 8300
пл. „Г. Димитров” № 3,
тел. 056/ 919957
факс. 960073
e-mail: kr.kostova@mail.bg
URL: deultum@mail.bg
Директор: Красимира Костова

 

Исторически музей
Тетевен 5700
пл. „Сава Младенов”, п.к. 52
тел. 0678/ 52005
факс. 2588
e-mail: museum_teteven@abv.bg
URL: www.teteven-museum.com
И.д директор:. Цона Найденова Петкова

 

Музей на художествените занаяти и приложни изкуства
Троян 5600
пл. „Възраждане” №1,
тел. 0670/ 62062; 62063
e-mail: mnhzpi@abv.bg
URL: www.troyanmuseum.com
Директор: Елеонора Авджиева

 

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство
Трявна 5350
пл. „Капитан дядо Никола” № 7,
тел. 0677/ 2278; 2426; 2517
факс. 2278
e-mail: tryavna-museum@mbox.digsys.bg
e-mail: tryavna_museum@mail.bg
Директор: Юлия Нинова

 

Исторически музей
Тутракан 7600
пл. „Суворов” № 1,
тел. 0866/ 61235; 61345
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg
e-mail: tnmuseum@infotel.bg
URL: www.tutrakan.net/muzei
Директор: Петър Бойчев

 

Исторически музей
Трън 2460
ул. „Гочо Гопин” № 4,
тел. 0898/ 706387
Директор:

 

Исторически музей
Харманли 6450
пл. „Възраждане” № 11,
тел. 0373/ 87992
факс. 2525
e-mail: obimh@abv.bg

http://museumharmanli.com
Директор: Проф. д-р Цонка Каснакова – Иванова

 

Археологически музей
Хисар
ул. „Ал. Стамболийски” № 8
тел. 0337/ 62068; 62796
e-mail: mail@hissarja.org
URL: http://museum.hissarja.org
Директор:доц. д-р  Димитър Маджаров

 

Музей на родопския карст
Чепеларе 4850
ул. „Шина Андреева” № 7А,
тел. 03051/ 2041; 3041

marin_g85@abv.bg
Директор: Марин Господинов

 

Исторически музей
Чипровци 3460
ул. „Витоша” № 2,
тел. 09554/ 2168; 2194
факс. 2910
e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg
Директор: д-р Анита Комитска

 

Исторически музей
Чирпан 6200
бул. „Г. Димитров” № 87,
тел. 0416/ 2272; 4019; 2230
факс. 6238
e-mail: museum-chirpan@rambler.ru

im-chirpan@abv.bg
Директор: Нанси Маринова

 

Природонаучен музей – община Троян
С. Черни Осъм 5620
тел. 06962/ 371
Директор: Павлина Иванова

 

Музей на бойната слава

Ямбол

0879 099 710

yambol.mbs@abv.bg

Директор: Георги Димитров Вардаров

 

 

НАЦИОНАЛНИ ГАЛЕРИИ

Национална галерия

Криптата

Галерия за декоративно и приложно изкуство

пл. „Св. Александър Невски“,

ул. „19 февруари“ № 1;

бул. „Черни връх” № 2

office@nationalgallery.bg

info@nationalgallery.bg

www.nationalartgallerybg.org

02/988 49 22, 02/980 0073 – централа

Директор: Ярослава Бубнова

 

ОБЩИНСКИ ГАЛЕРИИ

Софийска градска художествена галерия
София 1000
ул. „ген. Гурко” № 1,
тел. 9804495; 9872181;
факс. 9811944
e-mail: sghg2@bgnet.bg
URL: http://sghg.cult.bg/
Директор: Аделина Филева

 

Ателие – галерия „Дечко Узунов”
София 1505
бул. „Др. Цанков” № 24,
тел. 9630856

:

Художествена галерия – филиал към ИМ Балчик
Балчик 9600
ул. „Отец Паисий” № 4,
тел. 0579/ 74130; 72177

 

Художествена галерия
Берковица 3500
ул. „Т. Каблешков” № 1,
тел. 0953/ 388043

Художествена галерия „Петко Задгорски”
Бургас 8000
ул. „Митрополит Симеон” № 24,
тел. 056/ 842803; 842169
факс. 842169

burggallery@abv.bg
URL: www.bourgas.net/local/ArtGallery/index_bg.htm
Директор: Георги Динев

 

Художествена галерия „Борис Георгиев”
Варна 9000
ул. „Л. Каравелов” № 1,
тел. 052/ 620443; 612363
e-mail: artgalleryvarna@abv.bg
Директор: Доротея Павлова

 

Галерия за графично изкуство
Варна 9000
бул. „Княз Борис І” № 65
тел. 052/612269
факс. 236292

Художествена галерия „Борис Денев”
Велико Търново 5000
Парк „Асеневци”, п.к. 250,
тел. 062/ 638961; 619218; 638941

vt_bdenevgallery@abv.bg

www.gallery-borisdenev.weebly.com
Директор: Д-р Мартин Митев

 

 

Художествена галерия „Христо Цокев”
Габрово 5300
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 10,
тел. 066/ 803002; 821163

e-mail: gallery.gabrovo@gmail.com

www.gallerygabrovo.com
Директор: Евгени Недев

 

Музей на хумора и сатирата „Дом на хумора и сатирата”
Габрово 5300
ул. „Брянска” 68, п.к. 104
тел. 066/807229; 809300
факс. 806989
e-mail: humorhouse@mail.bg
URL: www.humorhouse.bg
Директор:

 

 

Художествена галерия
Добрич 9300
ул. „България” № 14,
тел. 058/ 602215; 602091
факс. 602215
e-mail: gallerydobrich@hotmail.com
URL: www.dobrichgallery.org
Директор: Недко Недков

 

Художествена галерия
Дряново 5370
ул. „В. Коларов” № 15,
тел. 0676/ 4388
Директор: Антон Антонов

 

Художествена галерия „Христо Градечлиев”
Каварна 9650
ул. „Ахелой” № 1,
тел. 0570/ 84236; 82006
уредник: Галина Димова

 

Художествена галерия
Казанлък 6100
ул. „П. Р. Славейков” № 8,
тел. 0431/ 63104; 63762
факс. 63104
e-mail: artgallery.kz@gmail.com
Директор: Пламен Петров

 

Художествена галерия
Карлово 4300
ул. „Гурко” №6А,
тел. 0431/6 31 04;

e-mail: penkamincheva@abv.bg

Директор: Пенка Минчева

 

Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”
Кюстендил 2500
ул. „Патриарх Евтимий” № 20,
тел. 078/ 523172; 550117; 520029
факс. 523170
e-mail: info@artgallery_themaster.com
URL: www.vladimirdimitrov-maistora.com
Директор: Валентин Господинов

 

Художествена галерия „Георги Парцалев”
Левски 5900
бул. „България” № 45,
тел. 0650/82630
Директор:

 

Художествена галерия
Ловеч 5500
ул. „В. Караконовски” № 1,
тел. 068/ 601380; 601261
факс. 601261

e-mail: art.g.lovech@gmail.com
Директор: Валентин Узунов

 

Художествена галерия
Мездра 3100
ул. „Просвета” № 1,
тел. 0910/ 92417
факс. 92523
e-mail: lib_mezdra@abv.bg
уредник: Светла Дамянова

 

Художествена галерия
Нови Пазар 9900
ул. „Цар Освободител” № 4
тел. 0537/ 3211
Директор: Дарина Персенгиева

 

Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Пазарджик 4400
пл. „К. Величков” № 15,
тел. 034/ 444152; 445721
факс. 443144

citygallerypz@abv.bg

Директор: Леон Бабачев

 

Художествена галерия
Перник 2300
Дворец на културата
Пл. „Кракра” №1
тел. 076/ 601983;600363
e-mail: pk4art@yahoo.com
Директор: Елена Темелкова

 

Художествена галерия „Илия Бешков”
Плевен 5800
бул. „ген. Скобелев” № 1,
тел. 064/ 802091;802047
e-mail: hg_i.beshkov@abv.bg
URL: www.plevengallery.hit.bg
Директор: Цвета Евлогиева-Кацарова

 

Художествена галерия
Пловдив 4000
ул. „Съборна” № 14А,
тел. 032/ 635322
факс. 622434
e-mail: ghgpl@abv.bg
e-mail: ghgplart@mail.techno-link.com
Директор: Красимир Линков

 

Художествена галерия “Дечко Стоев ”

Поморие 8200

пл.,,Св. Св. Кирил и Методий“ № 1

Директор: врид. Милчо Талев

Художествена галерия
Раднево 6260
ул. „Тачо Даскалов” № 1 А,
тел. 0417/ 83099; 82385

e-mail: galeriaradnevo@abv.bg

Директор: Алена Георгиева Кирова.

 

Художествена галерия „Проф. Илия Петров”
Разград 7200
ул. „Кирил и Методий” № 2,
тел. 084/ 622459; 660851
e-mail: artgalera@abv.bg
URL: www.ludogorie.com/gallery
Директор: Тодор Тодоров

 

Художествена галерия
Русе 7012
ул. „Борисова” № 39,
тел. 082/ 821735; 820872
факс. 823658
e-mail: artgallery@rousse.spnet.net
e-mail: elenasv@abv.bg
Директор: Елена Великова

 

Градска художествена галерия “Асен и Илия Пейкови”

Севлиево 5400

ул.”Стефан Пешев”№62

e-mail: ghg_sevlievf@abv.bg

e-mail: v_vasilev@start,bg

Директор: д-р Васко Христов Василев

 

Художествена галерия
Силистра 7500
ул. „Цар Симеон Велики” №35, п.к.88,
тел. 086/823784; 822039

e-mail: artgallery_silistra@abv.bg
Директор: Йордан Колев

 

Художествена галерия „Д. Добрович”
Сливен 8800
бул. „Цар Освободител” № 13,
тел. 044/ 622083; 663224; 625342

e-mail: gallery_sliven@abv.bg

www.gallerysliven.com
Директор: Маргарита Пенева

 

Художествена галерия
Смолян 4700
Нов център,
ул. „Дичо Петров” №7
тел. 0301/ 6 23 28; 62876
факс. 0301/ 6 23 69
e-mail: artgallery_sm@mail.bg

www.artgallery_smolyan.com
Директор: Иван Василев Пеев

 

Художествена галерия
Стара Загора 6000
ул. „Цар Симеон Велики” № 110,
тел. 042/ 622380
факс. 622380

e-mail: artgallerystz@gmail.com
Директор: Катя Тинева-Гюрковска

 

Художествена галерия „Никола Маринов”
Търговище 7700
Парк „Борово око”,
тел. 0601/ 67760; 66397

e-mail: hgnmarinov@mail.bg
Директор: Пламен Антонов Проданов

 

Художествена галерия Хасково

ул. “Епископ Софроний” № 1, зала “Форум” – ул. “Отец Пайсий” № 40а

hg_haskovo@abv.bg,  galeriaforum_haskovo@abv.bg

www.galleryhaskovo.com

Директор: Татяна Христова Форева

 

Художествена галерия „Елена Карамихаилова”
Шумен 9700
ул. „Цар Иван Александър” № 81,
тел. 054/ 830673
факс. 800400
e-mail: gallery_karamihaylova@abv.bg

www.gallerykaramihailova.com
Директор: Деян Евтимов

 

Художествена галерия „Жорж Папазов”
Ямбол 8600
ул. „Цар Самуил” № 2,
тел. 046/ 661010; 63409
факс. 661010
e-mail: papart.yambol@abv.bg
Директор: Петко Йорданов

Hits: 941