Уважаеми членове на Българския национален комитет на ИКОМ,

От името на Управителния съвет Ви желая много здраве и творчески успехи през Новата 2023 година.

Напомням, че за да продължите да сте част от организацията, е необходимо да заплатите членския си внос и да получите марка за 2023 година.

Проявяваме разбираме към Вашата заетост и поради тази причина удължаваме срока до 16 януари. Лице за контакт – Калин Тодоров, Регионален исторически музей – София.

Председател на УС

проф. Светла Димитрова

 


Управителният съвет на Българския национален комитет на ИКОМ уведомява своите членове, че стикерите /марките/ за 2023 година са налични при секретаря Калин Тодоров. Те могат да се получат на адрес: Регионален исторически музей – София, площад Бански 1, 1000 София център, София. Желателно е предварително да се обадите на тел. 0895117023.

На заседание на управителния съвет от 22.11.2022 г. бе взето решение плащането на членския внос да се извърши в периода от 1 до 15 декември 2022 г. Апелираме плащанията на членския внос да се извършват предимно по банков път, като марките  ще се получават при предоставено копие на вносната бележка или изпратен сканиран вариант на същия документ.


Сметка на БНК на ИКОМ:
УниКредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG04UNCR70001520801597
Български национален комитет на ИКОМ


Размерът на членския внос за 2023 г. остава непроменен. През 2023 г. за II категория, в която е България, са както следва:

За индивидуални членове:

За редовни               130 лева

За пенсионери           40 лева

За студенти                40 лева

 

За институционалните членове:

Институционални I (плюс 3 карти по 30 лева)

Годишен бюджет до 30 000 € – сума 216 €

Институционални II (плюс 4 карти по 30 лева )

Годишен бюджет от 30 000 € до 100 000 € – 270 €

Институционални III (плюс 5 карти по 30 лева )

Годишен бюджет от 100 000 € до 1 000 000 € – 389 €

Институционални IV (плюс 6 карти по 30 лева)

Годишен бюджет от 1 000 000 € до 5 000 000 € – 473 €

Институционални V (плюс 7 карти по 30 лева)

Годишен бюджет от 5 000 000 € до 10 000 000 € – 541 €

Институционални VI (плюс 8 карти по 30 лева )

Годишен бюджет над 10 000 000 €  –  832 €

Hits: 606