Управителният съвет на Българския национален комитет на ИКОМ уведомява своите членове, че стикерите /марките/ за 2023 година са налични при секретаря Калин Тодоров. Те могат да се получат на адрес: Регионален исторически музей – София, площад Бански 1, 1000 София център, София. Желателно е предварително да се обадите на тел. 0895117023.

Апелираме плащанията на членския внос да се извършват предимно по банков път, като марките  ще се получават при предоставено копие на вносната бележка или изпратен сканиран вариант на същия документ.


Сметка на БНК на ИКОМ:
УниКредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG04UNCR70001520801597
Български национален комитет на ИКОМ


NB! Сумата на членския внос се заплаща само в български лева.

Размерът на членския внос за 2023 г. остава непроменен. През 2023 г. за II категория, в която е България, са както следва:

За индивидуални членове:

За редовни               130 лева

За пенсионери           40 лева

За студенти                70 лева

 

За институционалните членове:

Институционални I (плюс 3 карти по 30 лева)

Годишен бюджет до 30 000 € – сума 216 €  (422.46 лв)

Институционални II (плюс 4 карти по 30 лева )

Годишен бюджет от 30 000 € до 100 000 € – 270 € (528.07 лв)

Институционални III (плюс 5 карти по 30 лева )

Годишен бюджет от 100 000 € до 1 000 000 € – 389 € (760.82 лв)

Институционални IV (плюс 6 карти по 30 лева)

Годишен бюджет от 1 000 000 € до 5 000 000 € – 473 € (925.11 лв)

Институционални V (плюс 7 карти по 30 лева)

Годишен бюджет от 5 000 000 € до 10 000 000 € – 541 € (1,058.10 лв)

Институционални VI (плюс 8 карти по 30 лева )

Годишен бюджет над 10 000 000 €  –  832 € (1,627.25 лв)

Hits: 755