ЧЛЕНОВЕ НА БНК НА ИКОМ, 2021


Индивидуални членове


 1. Аксиния Бутева
 2. Александра Николова
 3. Александрина Аенска
 4. Александър Вълчев
 5. Александър Вътов
 6. Анелия Лилкова
 7. Бианка Василева
 8. Бистра Божкова
 9. Благовеста Иванова
 10. Божидар Алексиев
 11. Боряна Матева
 12. Боян Александров
 13. Валентина Върбанова
 14. Валентина Петрова
 15. Валерия Димитрова
 16. Валерия Фол
 17. Ваня Вълчева
 18. Васил Николов
 19. Венета Ханджийска – Янкулова
 20. Вера Бонева
 21. Веселин Попов
 22. Веселина Инкова
 23. Гаврил Лазов
 24. Галина Пировска
 25. Даниел Руменов Пенерлиев
 26. Даниела Цанкова-Ганчева
 27. Даниела Чернева
 28. Димитър Минчев
 29. Едуард Гешев
 30. Екатерина Джумалиева
 31. Екатерина Цекова
 32. Елена Марушиякова – Попова
 33. Елка Пенкова
 34. Здравка Михайлова
 35. Ивайло Кънев
 36. Ивета Пиргова
 37. Илияна Борисова
 38. Ирина Мутафчиева
 39. Искрен Веселинов
 40. Йонита Николова
 41. Йордан Каменов
 42. Калин Тодоров
 43. Калина Сотирова-Вълкова
 44. Камелия Грънчарова
 45. Кирил Вълчев
 46. Кирил Карталов
 47. Красимира Вачева
 48. Любава Конова
 49. Любомир Каралеев
 50. Мадлен Янева
 51. Майя Василева
 52. Малина Белчева
 53. Мариела Инкова
 54. Мариета Савчева
 55. Марина Калпачка
 56. Марио Филипов
 57. Мария Каразлатева
 58. Мария Славкова
 59. Марияна Маринова
 60. Мая Аврамова
 61. Мила Сантова
 62. Михаил Малеев
 63. Младост Вълкова
 64. Надежда Кирова – Йовчева
 65. Недялка Чакалова
 66. Николай Ненов
 67. Павлина Девлова
 68. Панайот Панов
 69. Петко Христов
 70. Петър Грънчаров
 71. Петър Делчев
 72. Петър Маламатенов
 73. Петър Стефанов
 74. Пролет Груева
 75. Ренета Рошкева
 76. Ружа Маринска
 77. Румяна Митева
 78. Светла Граданска
 79. Светла Димитрова
 80. Светозара Карарадева
 81. Слава Иванова
 82. Стефан Белишки
 83. Стефан Стефанов
 84. Сузана Каранфилова
 85. Татяна Янкова
 86. Теофана Матакиева
 87. Тодор Петев
 88. Чавдар Попов
 89. Яна Тодорова


05.04.2021 г.


Институционални членове


Hits: 420