Управителният съвет на Българския национален комитет на ИКОМ уведомява своите членове, че стикерите /марките/ за 2023 година са налични при секретаря Калин Тодоров. Те могат да се получат на адрес: Регионален исторически музей – София, площад Бански 1, 1000 София център, София. Желателно е предварително да се обадите на тел. 0895117023.

На заседание на управителния съвет от 22.11.2022 г. бе взето решение плащането на членския внос да се извърши в периода от 1 до 15 декември 2022 г. Апелираме плащанията на членския внос да се извършват предимно по банков път, като марките  ще се получават при предоставено копие на вносната бележка или изпратен сканиран вариант на същия документ.


Сметка на БНК на ИКОМ:
УниКредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG04UNCR70001520801597
Български национален комитет на ИКОМ

За повече детайли, както и за размера на членския внос виж на:  http://icombulgaria.org/en/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81

Hits: 19