Уважаеми членове на Българския национален комитет на ИКОМ,

От името на Управителния съвет Ви желая много здраве и творчески успехи през Новата 2023 година.

Напомням, че за да продължите да сте част от организацията, е необходимо да заплатите членския си внос и да получите марка за 2023 година.

Проявяваме разбираме към Вашата заетост и поради тази причина удължаваме срока до 16 януари. Лице за контакт – Калин Тодоров, Регионален исторически музей – София.

Председател на УС

проф. Светла Димитрова

Hits: 61