Уважаеми колеги,
Всеки, който желае да стане член на Българския национален комитет на ИКОМ или да възстанови своето членство, спазвайки изискванията на Устава,  може да подаде заявлениeто си на следния имейл адрес: bnc_icom@abv.bg.
 
Документи могат да се изпращат до 20-ти февруари 2023 година. 
Те ще се разгледат от Управителния съвет и ще бъдат предложени за гласуване на Общото събрание.
УС на БНК на ИКОМ

Hits: 26