ICOM France и неговите партньори стартират нов цикъл от дебати, посветени на развитието на етичен и устойчив модел в музеите.

Този цикъл ще бъде под формата на 6 сесии за участие на цифрова платформа от май до ноември 2023 г., организирани с консорциум от 9 международни партньора: ICOM Канада, ICOM Испания, ICOM Ливан, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC и Университета на Квебек Троа Ривиер.

Предназначена за музейни професионалисти, всяка сесия ще бъде организирана от 17:30 до 19:00 ч. (CEST за CET) около ключова тема:

24 май: Устойчива архитектура и градско наследство

7 юни: Медиация за устойчиво развитие

5 юли: Обществени проблеми на устойчивото развитие

27 септември: Обучение и изследвания

18 октомври: Дигитално и устойчиво развитие

22 ноември: Аварийно планиране и реконструкция

Всяка сесия ще бъде представена и модерирана от един от партньорите по проекта. За всяка сесия трима до петима лектори ще бъдат поканени да представят конкретно действие, извършено в тяхната институция и което им позволява активно да допринасят по прагматичен начин за прилагането на проактивна политика за устойчиво развитие.

Всеки лектор ще има кратко време за изказване (около пет минути), за да поддържа обмена на мнения спонтанен и директен. Сесиите ще се провеждат едновременно на трите официални езика на ICOM: френски, английски и испански. Дискусиите ще се записват и излъчват в YouTube канала на ICOM France и в платформите на партньорските структури.

Целият цикъл ще бъде публикуван в книга, която ще излезе в началото на 2024 г. Този проект е замислен с финансовата подкрепа на ICOM, University of Quebec – Trois Rivières и Délégation générale de la langue française et des langues de France / Ministère de la Culture.

Очаквайте, информация за сесията на 24 май ще бъде обявена скоро.

Hits: 53