РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –  СОФИЯ
Ви кани на откриването
на временната експозиция, озаглавена „Туризмът на Витоша – от първите
стъпки до днес“.

Откриването е на 6 февруари 2024 г. (вторник) от 18:00 ч. в Регионалния
исторически музей – София (пл. „Бански“ 1).

Hits: 3