Уважаеми членове на БНК на ИКОМ,

Надявам се, че всички сте добре.

С цел да насърчи обмена на опит и експертни познания между музейните работници, през 2020 г. ИКОМ създаде редакционно пространство на своя уебсайт, наречено “Гласовете на ИКОМ”.

Всички членове и комитети на ИКОМ са поканени да изпратят статии на английски, френски или испански език, които след това ще се преведат и публикуват с отворен достъп на уебсайта на ИКОМ.

Статиите могат да бъдат казуси, полеви доклади, рецензии на книги, изложби или конференции, гледни точки по определени теми и др. Също така статиите могат да бъдат израз на солидарност или специални проекти, ако желаете да споделите конкретен опит.

Към настоящия момент ИКОМ публикува по 2 статии на месец, следователно поканата за статии е винаги отворена, без да съществува определен краен срок или ограничение на темите. Моля имайте предвид, че има редакционен екип, който е насреща, за да Ви съдейства.

Настоящата покана приветства статии, свързани, но не ограничаващи се от следната тема: “Човешки права, социални въпроси и етика”.

Може да намерите цялата информация, свързана с отворената покана тук:

https://icom.museum/en/news/call-for-papers-icom-voices-human-rights-social-issues-and-ethics/

 

Тук може да прочетете вече публикувани статии:

https://icom.museum/en/news/?c=540

Предварително Ви благодаря за участието!

 

С най-добри пожелания,

Джорджия Сагум

Hits: 30