„МАГИЯТА НА ДОЛНОСЛАВ“
20.06.2024 – 18.01.2025 г.

Регионален археологически музей – Пловдив

„Магията на Долнослав“ е новооткрита изложба в Регионален археологически музей. Тя представя богатството на фонд „Праистория“ и значимостта на
археологически обект – селищна могила Лопките, край с. Долнослав, Пловдивско.

Подбраните
находки обхващат периода от ранния неолит до ранната бронзова епоха (края на VII – началото на III хил. пр. н.е.), като преобладават тези от късната каменно-медна епоха (V – IV хил. пр. н.е.).
Голяма част от находките се показват за първи път.
Изложбата е съпътствана от атрактивен кът за снимки, каталог и срещи с различни специалисти в областта на консервацията и реставрацията, текстилните технологии и майстори от Националната камара на занаятчиите.
Изложбата и съпътстващите събития са по проект „Магията на Долнослав“, финансиран от Министерство на културата.

Hits: 21