Българският национален комитет на ИКОМ
е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989. Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания, регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.


Устав
Правилник


Дефиниция на музей

Музеят е институция с нестопанска цел, чиито функции са насочени към служба на обществото. Неговата основна дейност  е да изследва, събира, съхранява, интерпретира и представя материалното и нематериално наследство. Отворени за обществеността, достъпни и приобщаващи, музеите насърчават разнообразието и устойчивостта. Те работят и общуват етично, професионално и с участието на общностите, като предлагат разнообразни преживявания за обучение, развлечение, размисъл и споделяне на знания.

Hits: 816