Президентът на Алианса на ИКОМ за Югоизточна Европа (ICOM SEE ) – г-жа Alenka Černelič Krošelj, организира на 24 май онлайн представяне на SEE Red List, в работата по която от българска страна участва колегата Елка Пенкова. Колегията е поканена да участво в събитието с присъствие и изказвания.
Ако имате желание да се включите, моля свържете се с Darinka Osvald (darinka.kolar.osvald@policija.si) или Hakl Saje Maja (maja.hakl.saje@nms.si).

Hits: 5