До музейната колегия в Република България

Уважаеми колеги,

За 2022 година световната музейна общност избра мотото

„Властта на музеите“.

Изборът бе предшестван от международен диалог, който настоя върху възможностите на Музея да трансформира заобикалящия ни свят, да съгражда по-добро бъдеще.

Във визията това да се случи се откроява преди всичко схващането за властта, като предоставяща възможности за постигне на устойчивост. Музеите са основни партньори за устойчиво развитие, включващо и социална икономика и разпространение на научно знание и пр. и пр.

Властта е разчитана като възможност за иновации в дигитализацията и достъпността. Те се превръщат в терен за иновативни игри, които могат да се развиват и прилагат в ежедневния живот, стават по-достъпни и привлекателни, привличайки публика и помагайки на публиката да разбира комплексни и нюансирани концепти.

Става въпрос също за властта като подкрепа на общността чрез образование. Предлагайки възможности за обучение през целия живот, музеите участват в моделирането на информирано и ангажирано общество.

Всъщност властта е задължение! Българските музеи са достойни да изпълнят това задължение в служба на обществото.

Пожелавам на всички успешен ден (18 май) и Европейска нощ (14 май) на музеите!

Ползвам се от случая да поздравя колегията и с предстоящия Празник на българската култура – 24 май!

С уважение,

Член кореспондент, професор Мила Сантова, доктор на изкуствознанието

Председател на БНК на ИКОМ

Hits: 35