ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКИ

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“

относно: провеждане на Общо събрание

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

На 14.03.2023 г. (четиринадесети март две хиляди двадесет и трета година) от 14:00 ч. (четиринадесет часа) в Античен културно – комуникационен комуникационен комплекс „Сердика“, зала № 1 (подкуполно пространство на Ларгото) ще се проведе Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМ“ (БНК на ИКОМ).

Надяваме се, че ще имате възможността да участвате присъствено.

 

С уважение,

Управителен съвет на БНК на ИКОМ

Hits: 83