Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че Министерство на културата утвърди като официален, посоченият по-долу превод на новата дефиниция за музей, което ни бе съобщено със специално писмо, подписано от зам. министър Пламен Славов:

Дефиниция на музей

Музеят е институция с нестопанска цел, чиито функции са насочени към служба на обществото. Неговата основна дейност  е да изследва, събира, съхранява, интерпретира и представя материалното и нематериално наследство. Отворени за обществеността, достъпни и приобщаващи, музеите насърчават разнообразието и устойчивостта. Те работят и общуват етично, професионално и с участието на общностите, като предлагат разнообразни преживявания за обучение, развлечение, размисъл и споделяне на знания.

Hits: 228