Dear colleagues, we inform you that the Ministry of Culture has confirmed as official the below translation of the new definition of a museum, which was communicated to us in a special letter signed by the Deputy. Minister Plamen Slavov:

 

Дефиниция на музей

Музеят е институция с нестопанска цел, чиито функции са насочени към служба на обществото. Неговата основна дейност  е да изследва, събира, съхранява, интерпретира и представя материалното и нематериално наследство. Отворени за обществеността, достъпни и приобщаващи, музеите насърчават разнообразието и устойчивостта. Те работят и общуват етично, професионално и с участието на общностите, като предлагат разнообразни преживявания за обучение, развлечение, размисъл и споделяне на знания.

Hits: 22