На 13-ти август, 2023 г., със съдействието на министъра на културата г-н Кръстю Кръстев се проведе работна среща на проф. Светла Димитрова, проф. Николай Ненов и Александър Вълчев – членове на БНК на ИКОМ, с д-р Сава Драгунчев от Национален фонд “Култура”.

След взаимно информиране за целите и задачите, които двете организации имат и решават, се постигна договореност да се възстановят тематичните сесии за културно наследство в Национален фонд “Култура”, да се използва по-активно експертизата на БНК на ИКОМ, както при разработване на правила за процедури, така и при оценяване на проектни предложения, да се разширяват възможностите музеите да бъдат бенефициенти в повече тематични сесии.

Разговорът с д-р Драгунчев протече в разбирателство и съпричастност и приключи с надежда за реализиране на поставените въпроси.

Hits: 28